Povijesni ribarski brod
Škola Falkuše

Gajeta Falkuša

Povijesni ribarski brod čije je ishodište duboko u vremenu, vjerojatno u antici, a u proteklom mileniju, sve do sredine 20. stoljeća, održali su ga komiški ribari te komiški i korčulanski brodograditelji prilagodivši ga uvjetima ribolova i navigacije na pučinskim otocima Jadrana.